Rorschach Inkblot | Posters

Herman Rorschach tog i början av 1900-talet fram ett perceptuellt kognitivt personlighetstest om kom att benämnas Rorschachtest eller Inkblot (bläckplump) test.

Testet består av olika bilder och testpersonens tolkning av dessa ska, enligt Rorschach, ge en bild av testpersonens personlighet.

Detta test är idag inte allmänt vetenskapligt accepterat, men används ändå fortfarande av vissa.

Oavsett så är dessa bläckplumpar vackra abstrakta konstverk som gör sig snygga på en poster på en vägg tycker vi. Vill man tolka sina egna tankar får man själv söka upp betydelsen.

Filter/Kategorier
Filter/Kategorier